Blog

 • Ana Sayfa

Mevcut Teşvik Sisteminin Yatırımların Artırılması İçin Yeterli Olduğunu Düşünüyor Musunuz?

Mevcut Teşvik Sisteminin Yatırımların Artırılması İçin Yeterli Olduğunu Düşünüyor Musunuz?
MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİNİN YATIRIMLARIN ARTIRILMASI İÇİN YETERLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Öncelikle yatırım teşviği kısaca açıklayacak olursak, devletin yatırım hacminin arttırılması amacıyla, bu konularda önceliği olan yörelere daha çok olmak üzere, yatırımın cinsine bağlı olarak değişen oranlarda verilen ve yatırımcıya sunulan desteklerin tümüdür. Yatırım teşviğinden yararlanabilmek için üretim firmalarının teşvik belgelerini aldıktan sonra kendi alanlarına uygun olarak aşağıdaki listelenen desteklerden fayda sağlayabilir.

 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEKLERİ

 • Yatırım Teşvik Belgesi Faiz Desteği
 • Yatırım Teşvik Belgesi KDV İstisnası
 • Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım yeri tahsisi.
 • Yatırım Teşvik Belgesi Gelir vergisi stopajı
 • Yatırım Teşvik Belgesi Gümrük vergisi muafiyeti
 • Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
 • Yatırım Teşvik Belgesi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,

 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DESTEKLERİNDEN NASIL YARARLANILIR?

 • Yatırım Teşvik Belgesi desteklerinde nakit para ödemesi yapılmaz.
 • Yatırım Teşvik Belgesi kullanarak yatırım yapan yatırımcılar, ödemekle yükümlü olduğu;
 • Gümrük vergisi, KDV, varsa KKDF, faiz desteği, gelir vergisi stopajını ödemeyerek yararlanırlar.
 • Sigorta pirimi işçi ve işveren hissesi desteklerinde kullanılan Yatırım Teşvik Belgesi kapatma işlemi yapıldıktan sonra yararlanmaya başlarlar. Ayrıca yatırım yeri tahsisinden yararlanabilirler.
 • Yatırım Teşvik Belgesi süresi: 3 yıldır. Yatırımın büyüklüğüne ve gerçekleşme süresine göre bu süre daha fazla verilebilir.

Kısaca akla uygun açıklaması yapılan yatırım teşvik sisteminin yatırımları artırması için yeterli olduğunu mu düşünüyoruz? Konuya biraz daha açıklık getirmek de fayda görüyoruz.

 1. Yy dünya ticaret sisteminde gün günü inovasyonlar ile sistemler de değişikliğe giderken artık üretim sahalarında da insan gücünün kullanıldığı alanlar azalıp robotik sistemler ve yapay zekalı cihazları tesisler tercih etmeye başladılar. Bu şekilde maliyetlerin daha aza indirilip kâr marjı ve katma değer vergisinin artırılmayı hedefler hala geldiler.

İmalat sanayisini üretiminde temel hedef eskiden den olduğu gibi üretilen mamulün katma değeri artırarak vergiyi daha çok içerde tutmaktır. Teknolojinin dönüşümüyle ya da hammaddesi yurt içinde olan ürünler ile vergiyi daha çok içerde tutmamız mümkün olabilir. Orta ve yüksek teknolojili ürünlerin üretimini artırmak sadece ürünleri değil ilgili teknolojilerin de ülke içersin de üretilmesi gerekmektedir.

Bu nedenledir ki gerek yeni girişimcilerin gerekse önceden kurulmuş işletmelerin sektöründe kaliteli ve fayda sağlayıcı ürünler çıkartan firmaların mali ve teknik alanda desteklemesi gerekmektedir.
Finansal olarak değer katan firmaları ya da tekno şirketlerini yatırım araçları ile ilerlemesini sağlamak için önemli kalemlerden en önemlisi ise bu araçları kullanmaları için koşulları belirlemek her zaman ileriye atılan bir adımdır. Bu durum üretim tesislerinin kalitelerini artırırken personellerin de daha çağdaş fikirler ile önünü açacaktır.

Teşviklerde üretim kalemlerinin her birinin etki analizlerini çıkarmak piyasaya sürülen mamulün de maliyet değerini düşürürken uzun süre ve alternatif kullanım kalitesini artırmaktadır. Bu durum ise daha kaliteli işletmelerin oluşmasını sağlarken, üretken personellerin de değer yargısını artıracaktır.

Vizyoner ve güçlü bir teşvik mekanizmasının varlığı üretilen ürünün de kompozisyonun değişmesi katma değeri daha yüksek olan mamullerin üretilmesi, ihracatın da kalıcı şekilde artış göstermesinin dış ticaret açığının da önüne geçilmesi için önemli rol oynar.

Burada en önemli olan unsur teşvik verilen sektörler ve ürünlere ilişkin düzenlemelerin yatırım teşvikiyle uyumlu ve destekleyici olmasıdır.

Yeliz SEDA
İşletme ve Finans Yönetim Danışmanı
KrizantemLife Danışmanlık
24.06.2023

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir