Blog

 • Ana Sayfa

CRM-MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YAZILIMI

CRM-MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YAZILIMI

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Nedir?

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), müşteri ilişkilerini yönetmek amacıyla geliştirilen, aynı zamanda kurumların bir dizi şirket içi yeteneği yöneterek müşterileriyle olan ilişkilerini güçlendirmek, iletişim verimliliğini arttırmak ve müşteri ihtiyaçlarını önceden belirleyerek doğru adımlar atılmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilen yazılımlardır. Bu yönde geliştirilen yazılımlara da CRM Programı denir.

Burada önemini belirtmemiz gereken konu öne çıkmaktadır ki bu da her firmanın kuruluş amacının ürün ve/veya hizmet satmak olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında CRM, satış potansiyeli oluşturmak için yapılan çalışmaların tamamını, daha kavramsal bir yaklaşım ile tüm pazarlama işlemlerini kapsar denebilir.

Müşteriler ile kurulan her ilişkide biraz pazarlama fonksiyonunun izleri vardır. Örneğin müşteri temsilcisi tarafından ihtiyaçların hızlıca tespit edilmesinden başlayarak, sorunsuz ve tam zamanında yapılan ürün teslimatına kadar her aşamasını profesyonelce yönettiğimiz bir sürecin, mutlu-müşteri profilini düşündüğümüzde, pazarlama departmanı için faydası büyüktür. Bu gözle bakıldığında pazarlama kavramı, sadece satış ve pazarlama departmanlarına bırakılamayacak kadar geniş çapta bir uygulamadır ve firmanın bütün birimlerini kapsayan bir strateji olarak ele alınmalıdır.

CRM Programı Nedir?

Müşteri ile yapılan bütün görüşmeleri kapsayan aktivite kayıtları, randevu takipleri, verilen teklifler ve alınan siparişler ilk bakışta CRM programının temel özellikleri olarak görülebilir. Fakat CRM kavramı bir firmanın tüm birimlerini kapsayan bir iş stratejisi olarak ele alınırsa, satış ve pazarlamanın yanında, stok yönetimi , finans sistemi, satış öncesi ve satış sonrası teknik hizmetler gibi alanlarında CRM Programı kapsamında bulunması, firma iş süreçlerinin daha efektif yönetilmesini sağlayabilir. Kısacası CRM programı herhangi bir satış veya hizmet sunmakta olan bir firmanın bir satışın başlangıcından satış sonra teknik hizmete kadar olan tüm süreci kapsayan, bu sürecin takibini sağlayan bir sistemdir.

Operasyonel CRM Sistemi

Veri toplanmasında kullanılabilecek en etkili yöntem, şüphesiz ki CRM sistemi kullanmaktan geçer. Bu yazılım ile aktivite, teklif, satış, fatura, tahsilat, teknik destek, müşteri iletişimi, gibi bütün şirket operasyonlarını uygularken aynı zamanda ihtiyacımız olan müşteri bilgileri için geniş bir veri tabanı oluşturulabilir. Kısacası operasyonel  CRM, ileriye dönük yeni bir planlama verisi olarakta kullanılabilir.

Analitik CRM Sistemi

Elde ettiğiniz verilere doğru bir şekilde bakıldığında CRM kısaca, müşterilerimizin beklentilerini anlayan bir firma olmayı, onların istediği şekilde ürün ve hizmet üretmeyi ve şirkete rekabet avantajı sağlayabilecek fırsatları görmeyi sağlar. Bunu sağlamasının nedeni olarak, CRM programının analitik incelemelere olanak sağlaması gösterilebilir.

Uygulama Aşaması

Bir CRM sistemini uygulamak ve rekabet gücü oluşturmak isteyen her kurumun amacı, hem operasyonel işlemlere hem de analitik beklentilere cevap verecek bir  alt yapıyı oluşturmak olmalıdır. Bu sebeple her kurum, CRM sunumlarını çok iyi takip ederek en uygun olan yazılım ile yola çıkması gerekir. Tabi ki bu tip bir uygulama sırasında firma isteklerine uyarlanabilen, esnek bir yazılım ile birlikte, kurum ihtiyaçlarını tespit edebilecek saha tecrübesine sahip yazılım ortakları olması, CRM uygulama sürecinde hızlı yol alınmasını sağlayacaktır.

CRM Programı Neden Gereklidir?

 • Alternatif (Yaratıcı) satış yöntemlerini artırmak
 • Rekabet ve farklılaşma stratejilerini belirlemek
 • Mevcut müşterilerle iletişimi artırıp yeni müşteri pazarları yakalamak
 • Satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerinin gücünü artırıp müşteri odaklı bir yapı sağlamak
 • Takım çalışmasında etkinlik sağlamak
 • Satış kadrosunda verim artışı sağlamak
 • Bunların sonucunda da satış ve gelir artışı sağlamak

İşletmenizi Müşteri Odaklı Kurumsal bir yapıya geçirmek istiyorsanız CRM Programı kullanın. CRM programı işletmenizin hedef kitleden sadık müşteriye ulaşmasında en önemli etkendir.

CRM Yazılımı Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

CRM yazılımı ölçek fark etmeksizin her şirket için birçok fırsat sunar ve fayda sağlar. Müşteri ilişkilerini sağlamlaştırmak, satış gelirlerini yükseltmek, potansiyel müşteriyi bulmak, doğru müşteri kitlesini hedef almak, satış verimliliğini arttırmak ve yeni iletişim yolları geliştirmek bu faydalar arasında görülebilir. Şirketinizin neden Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımına ihtiyaç duyduğuna detaylı bakmamız gerekir ise:

 • Daha iyi iletişim: Şirket içi ve müşterilerle kurulan daha sağlıklı ve güçlü iletişim.
 • Gelişmiş müşteri ilişkileri: Gelişmiş ve detaylı bir müşteri beklentileri analizi geliştirmekte yardımcı olan Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımı, işletmenizin müşterilerine daha doğru bir hizmet sunmasına olanak yaratır.
 • Yüksek verimlilik: İş akışını otomatik bir biçime getirerek satış departmanında verimliliğin artmasına yardımcı olur. Bu durum aynı zamanda daha az insan kaynaklı hata yapılmasına olanak sağlar.
 • Gelişmiş süreç yönetimi: Sürdürülebilir bir iş süreci oluşturmanızda büyük rol oynayan Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımı, öncelik vermeniz gereken iş hatlarını belirginleştirerek soru işaretlerini ortadan kaldırır.
 • Daha yüksek karlılık: Güçlü müşteri ilişkileri geliştirmeniz ve potansiyel müşterilerinizi belirleyerek iletişimde bulunmanız, doğru satış yönetimi ve pazarlama kampanyası oluşturarak gelecek dönem için karlılığınızın artması için bir fırsat oluşturur.
 • Uzaktan Kontrol:  Yazılım, şirketin tüm satış ve hizmet operasyonlarını uzaktan kontrol edebilme, yönetme olanağını sağlar. Belirli sebeplerden dolayı (doğal afet, salgın hastalık vb.) eğer çalışan ofiste bulunamıyor veya ofise ulaşım sağlayamıyor ise tüm satış ve hizmet takibini CRM yazılımı üzerinden sağlayabilir.

Hangi firmalar CRM Yazılımı Kullanmalıdır?

Kurumsal Şirketler: Kurumsal bir şirket müşteri ilişkilerini geliştirmek, iletişimini kontrol altında tutmak, satış ve pazarlama akışını düzenli takip etmek için bir CRM yazılımını tercih etmelidir. Bu sistemin sağladığı fırsatlar kurumsal bir şirkette her zaman doğru hedefe yönelmiş, daha net bir çalışma ortamı oluşturacaktır.

KOBİ’ler: KOBİ’ler mevcut müşterileri ile ilişkilerini geliştirmek, ihtiyaçlarına çözüm üretmek ve potansiyel müşterilerine ulaşarak sürdürülebilir bir büyüme yaratmak için CRM yazılımını tercih etmelidir. Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımının sunduğu avantajlardan faydalanmak bir KOBİ’nin gelecek planlamasını daha sağlıklı oluşturmasına olanak tanır.

Girişimler: İş hayatına yeni başlayan girişimler her zaman net çözümler isterler. Kaybedecek çok zamanı olmayan girişimler, sağlıklı analizi en kısa zamanda yapmak ve doğru kararı vermek adına kolay yönetilebilir bir Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımına ihtiyaç duyar.

Günümüz ticari hayatında her şirket, kendi sektöründe olan rekabet koşulları karşısında rakiplerinden bir adım öne geçmek zorundadır. Bu düşünce yapısı ile yola çıkan her şirket kendi organizasyonu içinde;

 • Müşteriyi merkez kabul ederek, etkili pazarlama ve satış süreçlerini yöneten bir felsefe belirlemelidir.
 • Ticari ilişkilerinde uzun süreli ve kazançlı müşteri ilişkileri oluşturan ve muhafaza eden bir yapı kurmalıdır.
 • Müşteriyi her yönü ile tanıyan, ihtiyaçlarını anlayan, ona uygun ürün ve hizmetler geliştirerek bu bilgileri organizasyon için paylaşılmasını sağlayan bir sistem uygulamalıdır.
 • Firmanın dış görüntüsünü oluşturan, satış, pazarlama ve müşteri ilişkileri gibi uygulamaların yapılandırmasında yer alan otomasyonu, muhasebe, lojistik, üretim ve planlama gibi iç yapısındaki alanlarda da devamını sağlamalıdır.

Bütün bu aşamalar bir şirketin başarıya giden yolda göz önünde bulundurması gereken vazgeçilmez kurallardır.

Burada altı çizilmesi gereken en önemli konu, her firmanın birinci önceliği satış yapmaktır ve müşteri ilişkileri yönetimi diye incelediğimizde pazarlama kavramı artık sadece pazarlama ve satış departmanlarına yüklenemeyecek kadar geniş bir uygulamadır. Bu sebeple organizasyonun her departmanında topyekun satış yapılabilmesi temel firma stratejisi olmalıdır.

CRM Yazılımında Olması Gereken Özellikler

 • Web Tabanlı, Mobil (Bulut), Responsive
 • Denenmiş, yaygın kullanılan
 • Basit, Pratik, Hızlı
 • Sadece ürün değil hizmet
 • Düzenli geliştirilen
 • APİ desteği / Entegrasyon desteği / Diğer yazılımlarla konuşan
 • Güvenlik önlemleri sağlanmış
 • Toplu veri aktarım desteği sağlayan

Beklentiler

Müşteri İletişim Bilgileri

Öncelikle müşteri tanıtımının potansiyel müşteri ve çalışan müşteri olarak iki farklı grupta toplamak daha iyi olacaktır. Bu sayede her iki grup için farklı pazarlama ve satış yöntemleri uygulanabilir hale gelecektir.

Yetkili Kişi Bilgileri

Yetkili kişi bilgileri kurumsal firma kayıtlarında önemli bir yere sahiptir. Görüşülen kişilerin görev, e-posta, cep telefon gibi iletişim bilgileri sayesinde konu için doğru kişiler ile kontak kurmak veya yapılan görüşmeleri kiminle yapıldığını izlemek bakımında faydalı olacaktır.

Doküman Yönetimi ve Arşivleme

Bu özellik ile, müşteriye ait elektronik ortamda saklanabilen tüm belgelerin düzenli bir şekilde takibi yapılabilir.

CRM yazılımında aranan bir diğer özellik ise, verilen tekliflerin takibi, alınan siparişlerin izlenebilmesi ve aktivitelerin raporlanabilmesidir. Gerçekten de günümüz piyasa koşullarının çetin rekabet şartlarında en fazla ihtiyaç duyulan nokta satış yapabilmek. Bu durum tüm satış aşamalarının titizlikle kayıt altına alınması ve sonuçlarının takip edilmesi gibi bir sonuç çıkarmaktadır.

Sonuç

CRM yazılımı küçük orta veya büyük şirketler fark etmeksizin tüm işletmeler tarafından kullanılması elzem olan bir yazılım sistemidir. CRM yazılımı sayesinde, şirketiniz kurumsallaşma yönünden büyük bir adım atacaktır. Bu yazılım sayesinde bütün satış, teklif vb. bir sistem üzerinden kontrol edebilecek ve zamanınızı daha efektif bir şekilde kullanabileceksiniz.

Yazılımlarımız hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

3 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir