Blog

  • Ana Sayfa

Pozitif İletişimle Başarmak Çok Daha Kolay

Pozitif İletişimle Başarmak Çok Daha Kolay

Başarılı işler ortaya çıkarmaktaki en önemli parametrelerden biri pozitif iletişimdir.


Ekip üyeleri arasındaki iletişimin negatif olduğu projelerdeki motivasyon ve projenin başarısı ile pozitif olduğundaki motivasyon ve projenin başarısını; karşılaştırmalı olarak birçoğumuz tecrübe etmişizdir.

Pozitif iletişimi, sadece iş hayatımızda projelerin başarısını arttırmak için değil, içselleştirip yaşam felsefemiz haline getirmemiz lazım. Neden?

Çünkü:

•Kendi ruh sağlığımız için,
•Beden sağlığımız için,
•Etrafımıza olumlu bir enerji yaymak için,
•İşimizin verimliliği için,
•Verimli işin devamlılığı için..

Kendi ile barışık olmayan, etrafına da negatif enerjisini saçan, elemanlarına mobbing yapan bir yöneticinin, iş yaptırtmak istediği personel nasıl davranır?

•Negatif iletişim kuran insanlar empati kuramazlar ve anlama- anlaşılma isteğinden yoksundurlar.
•Anlaşılma kaygıları olmadığından, yapılacak işin ne olduğunu, önemini anlatabilmek için çaba sarfetmezler.Gerçekleştirilmek istenen işin ne olduğunun, hedefin ne olduğunun karşısındaki kişi tarafından anlaşılması zorlaşır.
•Mobbing yapan kişinin üslubu, dinleyen kişiyi rahasız ettiğinden, hedefin anlaşılması daha da güç hale gelir.
•Dinleyen kişi öfke gösterebilir.
•Pasif kalıp, işe başlamak istemeyebilir.
•İşin önemine inancı olmadığından ya da böyle bir farkındalığı olmadığından, işteki verimliliği düşer.

Ve sonuç: İŞLER ZAMANINDA BİTMEZ.

Yönetici pozitif iletişim kullandığında ise:

•Pozitif enerji tetikleneceği için, karşı taraf da uzlaşmacı bir tavır sergiler.
•Pozitif düşünüp, pozitif iletişim kurabilen kişiler kendi içlerinde huzurlu olduklarından, etraflarına da huzur verirler ve karşılarındaki kişilerde agresif davranışlar gelişmez.
•Pozitif iletişimde empati kurma, beynimizdeki önyargıları engelleri bir kenara bırakma vardır. Bu da kişinin anlama ve anlaşılma isteğini artırarak çömzümcül yaklaşım sergilemesine katkıda bulunur.
•Pozitif sonuçlar alıyor olmak da, başka pozitif sonuçlar daha alma isteğini arttırarak, kişiyi aktif kılar.
•Motivasyon yüksek olduğundan başarma isteği, kişiyi hedefe yakınlaştırır. İşlerin zamanında ve başarılı şekilde sonuçlandırılması sağlanır.
•Kişinin işine olan saygısı ve bağlılığı artar.

Pozitif iletişim kurabilen bir yönetici için aslında başarmak çok daha kolaydır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir